De Jaarfeesten

De Keltische jaarfeesten, ook wel bekend als de wiel van het jaar, zijn acht seizoensgebonden vieringen die voortkomen uit de oude Keltische tradities. Ze markeren belangrijke momenten in het landbouwseizoen en de cycli van de natuur.

 1. Samhain (31 oktober - 1 november): Samhain markeert het Keltische nieuwjaar en het begin van de donkere helft van het jaar. Het wordt gevierd als een tijd waarin de grens tussen de wereld van de levenden en de doden dun is. Het is ook bekend als Halloween.
 2. Yule (21 december): Yule, ook wel bekend als Midwinter, viert de winterzonnewende, de langste nacht van het jaar. Het markeert het keerpunt waarop de dagen weer langer worden. Yule wordt gevierd met vreugdevuren, kaarsen en het delen van voedsel.
 3. Imbolc (1-2 februari): Imbolc markeert het einde van de winter en het begin van de lente. Het is een viering van vernieuwing en vruchtbaarheid. Traditioneel werden vuren ontstoken om de terugkeer van het licht te symboliseren.
 4. Ostara (21 maart): Ostara, ook bekend als de lente-equinox, viert het begin van de lente. Het is een tijd van balans tussen dag en nacht. Het wordt geassocieerd met vruchtbaarheid, groei en het ontwaken van de natuur.
 5. Beltane (1 mei): Beltane markeert het begin van de zomer en wordt gevierd als een vruchtbaarheidsfestival. Het gaat gepaard met vreugdevuren, dansen rond de meiboom en het vieren van de overgang naar het zomerseizoen.
 6. Litha (21 juni): Litha, ook bekend als Midzomer, viert de zomerzonnewende, de langste dag van het jaar. Het is een viering van het hoogtepunt van de zomer, de kracht van de zon en de overvloed aan het land.
 7. Lughnasadh (1 augustus): Lughnasadh, ook bekend als Lammas, markeert het begin van de oogsttijd. Het is een viering van de eerste oogst en dankbaarheid voor de overvloed van de natuur. Graan werd traditioneel geoogst en brood werd gebakken om de oogst te vieren.
 8. Mabon (21 september): Mabon, ook bekend als de herfst-equinox, viert het begin van de herfst. Het is een tijd van evenwicht tussen dag en nacht en een dankbaarheid voor de oogst. Het wordt gevierd met het delen van voedsel, het verzamelen van vruchten en het reflecteren op de cycli van het leven.
Jaarwiel Wheel of the Year Altaar Deco Hekserij Jaarfeesten Meebewegen met de Natuur Groen-1

Samhain

Samhain, het Keltische jaarfeest dat het begin van de donkere helft van het jaar markeert en gevierd wordt op 31 oktober - 1 november, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Samhain zijn:

 1. Pompoenen en Jack-o'-lanterns: Pompoenen zijn een van de meest bekende symbolen van Samhain, met name in de moderne viering van Halloween. Ze worden uitgehold en verlicht om Jack-o'-lanterns te creëren. Dit gebruik vindt zijn oorsprong in oude Keltische tradities, waar mensen lantaarns maakten van uitgeholde rapen of bieten om boze geesten af te weren.
 2. Skeletten en schedels: Skeletten en schedels symboliseren de dood en de vergankelijkheid van het leven, die centraal staan bij Samhain. Ze worden vaak gebruikt als decoraties tijdens deze periode en dienen als herinnering aan de eindigheid van het menselijk bestaan.
 3. Vuur: Vuur speelt een belangrijke rol tijdens Samhain. Het symboliseert reiniging, bescherming en transformatie. Vuren werden traditioneel aangestoken als onderdeel van rituelen en vieringen om kwade geesten af te weren en om de overgang van de ene periode naar de andere te markeren.
 4. Spinnenwebben: Spinnenwebben worden geassocieerd met Samhain vanwege hun connectie met de mysterieuze en spirituele aspecten van deze tijd van het jaar. Ze symboliseren vaak de sluier tussen de werelden van de levenden en de doden, die op Samhain dun wordt geacht. Spinnenwebben worden soms gebruikt als decoraties om de sfeer van het feest te versterken.
 5. Oogst: Hoewel Samhain voornamelijk geassocieerd wordt met de dood en de overgang naar de donkere helft van het jaar, heeft het ook een sterke connectie met de oogst. Het is een tijd waarin de laatste gewassen worden binnengehaald en dankbaarheid wordt getoond voor de overvloed van het afgelopen seizoen.

Deze symbolen worden vaak gebruikt in Samhain-rituelen, decoraties en vieringen om de betekenis van de dood, transformatie en de overgang van het oude naar het nieuwe te benadrukken.


Yule

Yule, het Keltische jaarfeest dat de winterzonnewende viert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Yule zijn:

 1. De zonnewiel: Het zonnewiel is een van de meest prominente symbolen van Yule. Het vertegenwoordigt de terugkeer van het licht en de overwinning van de zon op de duisternis. Het wiel heeft meestal acht spaken die de acht seizoensgebonden vieringen van het wiel van het jaar vertegenwoordigen.
 2. Evergreens: Evergreens, zoals den, spar en hulst, worden geassocieerd met Yule vanwege hun vermogen om groen te blijven, zelfs tijdens de winter. Ze symboliseren het behoud van leven en vruchtbaarheid te midden van de kou en duisternis van het seizoen. Ze worden vaak gebruikt als decoraties in Yule-rituelen en worden in huis opgehangen.
 3. Yule-log: De Yule-log is een grote houtblok, vaak van eik of appelhout, dat tijdens Yule in een vuur wordt verbrand. Het vertegenwoordigt de terugkeer van het licht en het verlichten van de duisternis. Traditioneel werd een stuk van de vorige jaarlijkse Yule-log bewaard om het nieuwe vuur aan te steken.
 4. Kaarsen: Kaarsen spelen een belangrijke rol in Yule-vieringen. Ze symboliseren het licht dat terugkeert na de langste nacht van het jaar. Tijdens Yule worden vaak kaarsen aangestoken en worden lichtprocessies gehouden om de terugkeer van de zon te vieren.
 5. Hulst en mistletoe: Hulst en mistletoe hebben beide een speciale betekenis tijdens Yule. Hulst wordt geassocieerd met bescherming en vruchtbaarheid, terwijl mistletoe als een heilige plant werd beschouwd en werd gebruikt in rituelen voor vruchtbaarheid en genezing. Het kussen onder de mistletoe is ook een bekende traditie tijdens Yule.

Deze symbolen worden vaak gebruikt in Yule-rituelen, decoraties en vieringen om de overgang van de winter naar de lente en de terugkeer van het licht te vieren.

Yule-Jaarfeesten-Thema-Producten-SBDesignsCreations

Imbolc

Imbolc, het Keltische jaarfeest dat het einde van de winter en het begin van de lente markeert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Imbolc zijn:

 1. Kaarsen en vuur: Imbolc is een viering van het terugkerende licht en de groeiende kracht van de zon. Kaarsen en vuur zijn symbolen van dit hernieuwde licht en worden vaak gebruikt in Imbolc-rituelen en -decoraties. Het aansteken van kaarsen vertegenwoordigt het verdrijven van de winterduisternis en het verwelkomen van de lente.
 2. Brigid's kruis: Het Brigid's kruis is een traditioneel Keltisch kruisvormig symbool dat wordt geassocieerd met de godin Brigid, naar wie Imbolc ook wel Brigid's Day wordt genoemd. Het kruis is gemaakt van riet of stro en symboliseert bescherming, vruchtbaarheid en het oproepen van de zegeningen van Brigid voor het komende jaar.
 3. Sneeuwklokjes en krokussen: Deze vroege voorjaarsbloemen zijn symbolen van hoop en vernieuwing, en ze worden geassocieerd met de komst van de lente. Ze worden vaak gezien als tekenen van het ontwaken van de natuur na de winter en worden gebruikt als decoraties tijdens Imbolc.
 4. Melk: Imbolc is ook een tijd van vruchtbaarheid en de terugkeer van het vee naar de weilanden. Melk wordt geassocieerd met overvloed en nieuw leven. Het wordt gebruikt als een symbool van voeding en zegeningen tijdens Imbolc-rituelen en kan worden gebruikt in heilige rituelen of als onderdeel van maaltijden.
 5. Witte en groene kleuren: Wit wordt vaak geassocieerd met zuiverheid en de reiniging van de winter. Groen symboliseert de hernieuwde groei en vruchtbaarheid van de lente. Deze kleuren worden vaak gebruikt in Imbolc-decoraties en kleding om de overgang naar het nieuwe seizoen te vieren.

Deze symbolen worden gebruikt om de betekenis van Imbolc als een tijd van hernieuwing, hoop en vruchtbaarheid te versterken. Ze dienen als herinnering aan de komst van de lente en het ontwaken van de natuur na de winter.

Imbolc-Jaarfeesten-Thema-Producten-SBDesignsCreations

Ostara

Ostara, het Keltische jaarfeest dat de lente-equinox viert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Ostara zijn:

 1. Eieren: Eieren zijn een van de meest prominente symbolen van Ostara. Ze vertegenwoordigen vruchtbaarheid, nieuw leven en wedergeboorte. In veel culturen worden eieren beschilderd en versierd als onderdeel van Ostara-rituelen en -vieringen. Het zoeken naar eieren is ook een populaire traditie tijdens het moderne Paasfeest, dat zijn oorsprong vindt in Ostara.
 2. Lente bloemen: Bloemen, met name lentebloemen zoals narcissen, krokussen en tulpen, worden geassocieerd met Ostara vanwege hun opkomst en bloei in het voorjaar. Ze symboliseren de wedergeboorte van de natuur en het ontwaken van het leven na de winter. Bloemen worden vaak gebruikt als decoraties tijdens Ostara-rituelen en kunnen worden gebruikt om altaren en huizen te versieren.
 3. Dieren: Dieren zoals konijnen en lammeren worden geassocieerd met Ostara vanwege hun connectie met vruchtbaarheid en nieuw leven. Konijnen zijn symbolen van vruchtbaarheid en voortplanting, terwijl lammeren vaak worden geassocieerd met de geboorte van de lente en het ontwaken van de natuur. Ze kunnen worden afgebeeld in decoraties of worden geassocieerd met symbolische betekenissen tijdens Ostara-vieringen.
 4. Zonnestralen: Ostara markeert de lente-equinox, wanneer dag en nacht in balans zijn en de dagen langer worden. Zonnestralen symboliseren de groeiende kracht van de zon en het toenemende licht. Ze worden vaak afgebeeld in kunstwerken en decoraties die de energie en vitaliteit van het seizoen vertegenwoordigen.
 5. Groene kleur: Groen is een symbolische kleur die wordt geassocieerd met Ostara. Het staat voor de hernieuwde groei van de natuur en de overvloed van het lente seizoen. Groene decoraties, kleding en altaren worden gebruikt om het thema van vruchtbaarheid, vernieuwing en het ontwaken van de natuur tijdens Ostara te benadrukken.

Deze symbolen worden gebruikt om de betekenis van Ostara als een tijd van nieuw leven, groei en vruchtbaarheid te versterken. Ze dienen als herinnering aan de overgang van de winter naar de lente en het vieren van het herstel van de natuurlijke wereld.


Beltane

Beltane, het Keltische jaarfeest dat het begin van de zomer markeert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Beltane zijn:

 1. Meiboom: De meiboom is een van de meest bekende symbolen van Beltane. Het is een versierde paal of boomtak die wordt gebruikt in dansrituelen. De meiboom symboliseert vruchtbaarheid, groei en wedergeboorte. Het wordt vaak omwikkeld met gekleurde linten en bloemen en opgericht als een centraal punt voor dansen en festiviteiten.
 2. Bloemen en bloesems: Beltane is een viering van de bloeiende natuur en het ontwaken van het leven. Bloemen, vooral wilde bloemen en bloesems zoals meidoorn en seringen, worden geassocieerd met Beltane vanwege hun schoonheid en symboliek van vruchtbaarheid. Ze worden gebruikt als decoraties in rituelen en worden vaak in het haar gedragen.
 3. Vreugdevuren: Vreugdevuren zijn een belangrijk symbool van Beltane. Deze grote vuren vertegenwoordigen zuivering, bescherming en vruchtbaarheid. Ze worden gebruikt om de oude energieën te verwijderen en ruimte te maken voor nieuwe groei en vruchtbaarheid. Mensen springen soms over de vreugdevuren als een ritueel om zichzelf te reinigen en zegeningen te ontvangen.
 4. Dansen en linten: Dansen en het gebruik van gekleurde linten zijn traditionele onderdelen van Beltane-vieringen. Mensen dansen vaak rond de meiboom, waarbij ze de linten vasthouden en deze om de paal weven terwijl ze in vrolijke patronen dansen. Dit symboliseert de cycli van de natuur, harmonie en de verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke energieën.
 5. Groene kleur: Groen is een symbolische kleur die geassocieerd wordt met Beltane. Het staat voor de groeiende kracht van de natuur en de overvloed van het zomerseizoen. Groene decoraties, kleding en altaren worden gebruikt om het thema van vruchtbaarheid, groei en het ontwaken van de natuur tijdens Beltane te benadrukken.

Deze symbolen worden gebruikt om de betekenis van Beltane als een tijd van vruchtbaarheid, groei, vreugde en verbondenheid met de natuur te versterken. Ze dienen als herinnering aan het welkom heten van de zomer en het vieren van het bloeien van het leven in al zijn vormen.


Litha

Litha, het Keltische jaarfeest dat de zomerzonnewende viert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Litha zijn:

 1. Zonnesymbolen: Litha markeert de langste dag van het jaar en de kracht van de zon. Zonnesymbolen, zoals een stralende zon of zonnewielen, worden geassocieerd met Litha. Ze vertegenwoordigen de energie, vitaliteit en het licht van de zomerzon. Deze symbolen kunnen worden gebruikt in rituelen en decoraties om de kracht van de zon te symboliseren.
 2. Bloemen en kruiden: Litha valt samen met de bloeiperiode van veel bloemen en kruiden. Kleurrijke bloemen zoals zonnebloemen, margrieten en rozen worden geassocieerd met Litha vanwege hun schoonheid en symboliek van groei en bloei. Kruiden zoals lavendel, rozemarijn en sint-janskruid worden geassocieerd met Litha vanwege hun helende en beschermende eigenschappen. Deze bloemen en kruiden worden vaak gebruikt in rituelen, altaren en decoraties tijdens Litha-vieringen.
 3. Vuur: Vuur is een belangrijk symbool van Litha. Het vertegenwoordigt de kracht van de zon en de levensenergie van de zomer. Vreugdevuren worden traditioneel aangestoken als onderdeel van Litha-vieringen. Het dansen rond het vuur en het springen over de vlammen worden gezien als een manier om zichzelf te reinigen en de kracht van de zon op te nemen.
 4. Water: Water symboliseert zuivering, vernieuwing en heling. Rivieren, meren en beken zijn plekken waar mensen samenkomen om te baden en hun energie te vernieuwen tijdens Litha. Het contact maken met water en het onderdompelen ervan wordt gezien als een manier om jezelf te reinigen en te verbinden met de kracht van het element water.
 5. Kleuren: Litha wordt geassocieerd met levendige, heldere kleuren die de levendigheid en overvloed van de zomer vertegenwoordigen. Kleuren zoals geel, oranje, rood en groen worden vaak gebruikt in decoraties, kleding en altaren tijdens Litha-vieringen om de energie van de zon en de natuur te weerspiegelen.

Deze symbolen worden gebruikt om de betekenis van Litha als een tijd van vreugde, overvloed, zonnewarmte en de bloei van het leven te versterken. Ze dienen als herinnering aan het vieren van de kracht van de zon en het genieten van de zomerse pracht van de natuur.


Lughnasadh

Lughnasadh, het Keltische jaarfeest dat de eerste oogst markeert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Lughnasadh zijn:

 1. Graan en brood: Lughnasadh staat in het teken van de eerste oogst en de overvloed van het land. Graan, met name tarwe, is een belangrijk symbool van Lughnasadh. Het vertegenwoordigt de vruchtbaarheid van de aarde en het harde werk van de landbouwgemeenschap. Brood, met name vers gebakken brood, wordt vaak gebruikt als een symbool van de oogst en wordt geofferd en gedeeld tijdens Lughnasadh-vieringen.
 2. Zonnesymbolen: Lughnasadh valt in de zomer en wordt geassocieerd met de kracht van de zon. Zonnesymbolen, zoals een stralende zon of een zonnewiel, worden geassocieerd met Lughnasadh. Ze symboliseren de warmte, energie en vitaliteit van de zomerzon, die bijdraagt aan de groei en rijping van de gewassen.
 3. Strofiguren en poppen: In sommige tradities worden strofiguren en poppen gemaakt als symbolen van de oogstgod of godin tijdens Lughnasadh. Deze figuren worden vaak versierd met bloemen en gewaden en vertegenwoordigen de overvloed van de oogst en het voortzetten van het leven.
 4. Kleuren: Lughnasadh wordt geassocieerd met warme, aardse kleuren die de rijping van de gewassen en de warmte van de zomer vertegenwoordigen. Kleuren zoals goudgeel, oranje, rood en bruin worden vaak gebruikt in decoraties, kleding en altaren tijdens Lughnasadh-vieringen.
 5. Muziek en dans: Lughnasadh is een tijd van vreugde en viering, en muziek en dans zijn belangrijke elementen van de festiviteiten. Traditionele Keltische muziek en volksdansen worden uitgevoerd tijdens Lughnasadh om de overvloed van de oogst te vieren en het gemeenschapsgevoel te versterken.

Deze symbolen worden gebruikt om de betekenis van Lughnasadh als een tijd van oogst, dankbaarheid, overvloed en gemeenschap te versterken. Ze dienen als herinnering aan het harde werk van de landbouwgemeenschap en het vieren van de vruchten van de aarde


Mabon

Mabon, het Keltische jaarfeest dat de herfst-equinox viert, is geassocieerd met verschillende symbolen die de betekenis en thema's van deze viering weerspiegelen. Enkele van de symbolen die worden geassocieerd met Mabon zijn:

 1. Herfstvruchten: Mabon is een viering van de oogst en de overvloed van de herfst. Symbolen van herfstvruchten, zoals appels, druiven, pompoenen, maïskolven en noten, worden geassocieerd met Mabon. Ze vertegenwoordigen de vruchtbaarheid en de rijkdom van de oogsttijd. Deze vruchten worden vaak gebruikt als decoraties tijdens Mabon-vieringen.
 2. Druiven en wijn: Druiven en wijn zijn symbolen van Mabon vanwege hun associatie met de oogst en de wijnproductie in de herfst. Wijn wordt vaak gebruikt als een symbolisch drankje tijdens Mabon-rituelen en kan worden gebruikt voor toasts en libaties om de overvloed van de oogst te vieren.
 3. Bladeren en herfstkleuren: Mabon valt samen met de kleurrijke verandering van de bladeren in de herfst. Bladeren in herfstkleuren, zoals rood, oranje, geel en bruin, worden geassocieerd met Mabon. Ze symboliseren de overgang van de zomer naar de herfst en de schoonheid van de natuurlijke cycli. Bladeren kunnen worden gebruikt als decoraties in rituelen en als symbolen van de seizoensveranderingen.
 4. Oogstgereedschap: Oogstgereedschap, zoals een sikkel, een mand of een schaal, worden geassocieerd met Mabon vanwege hun verbinding met de oogst en het verzamelen van de gewassen. Ze symboliseren het harde werk van de landbouwgemeenschap en worden soms gebruikt als decoratieve objecten in Mabon-rituelen en -altaren.
 5. Balans en evenwicht: Mabon markeert de herfst-equinox, wanneer dag en nacht in balans zijn. Symbolen van balans en evenwicht, zoals de weegschaal of de yin-yang, kunnen worden gebruikt om de harmonie en het evenwicht tussen licht en duisternis te symboliseren.

Deze symbolen worden gebruikt om de betekenis van Mabon als een tijd van oogst, dankbaarheid, evenwicht en overgang naar de herfst te versterken. Ze dienen als herinnering aan het waarderen van de vruchten van het land en het vieren van de natuurlijke cycli van groei en verandering.


Jaarfeesten Vieren?

Het stilstaan bij de jaarfeesten is een hele mooie manier om je meer verbonden te voelen met de natuur. Merk jij de overgangen van de seizoenen nog en sta je ook weleens stil bij wat die overgangen met jou, als mens, doen? Wil jij een diepere band met Moeder Aarde, je voorouders en met jezelf? Dan is het jaarfeesten werkboek hét werkboek voor jou.

Met veel liefde hebben wij gewerkt aan dit boek, speciaal voor jou – om jou wegwijs te maken in de energie van de jaarfeesten en de seizoenen. We willen je handvaten en het vertrouwen geven dat je jaarfeesten kunt vieren op jouw manier en dat het oké is om hierin je eigen gevoel te volgen.

Jaarfeesten Werkboek Magisch Manifesteren in het ritme van de Natuur - Argante of Alavon - Susanne Boer - Jaarwiel Werkboek

Jaarfeest producten:

 • Heksen Kalender 2024 Gezinsplanner Magische Kalender

  Heksenkalender 2024 – Familieplanner voor het hele heksenhuishouden

  25.95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Vuurdraak Draken Tas Babydraak SBDesignsCreations

  Slapend Draakje Draken Schoudertas Vierkant Groot Oranje

  47.00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Midsummer Litha Berenklauw Portemonee Druid-1

  Berenklauw Stonehenge Portemonnee Met Rits

  29.95
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jaarwiel Blauw Heksenjaar Pagan Feestdagen Tas-1

  Jaarwiel – De 8 Jaarfeesten Schoudertas Vierkant Groot Blauw

  47.00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jaarwiel 8 Jaarfeesten wheel of the year Heks Schoudertas Groen SBDC-1

  Jaarwiel – De 8 Jaarfeesten Schoudertas Vierkant Groot Groen

  47.00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jaarwiel 8 Jaarfeesten Heks Schoudertas Geel SBDC-1

  Jaarwiel – De 8 Jaarfeesten Schoudertas Vierkant Groot Geel

  47.00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jaarwiel Wheel of the Year Altaar Deco Hekserij Jaarfeesten Meebewegen met de Natuur SBDC-1

  Jaarwiel Decoratie Geel – De 8 Jaarfeesten – Inclusief Standaard

  31.00
  Toevoegen aan winkelwagen
 • Jaarwiel Wheel of the Year Altaar Deco Hekserij Jaarfeesten Blauw-1

  Jaarwiel Decoratie Blauw – De 8 Jaarfeesten – Inclusief Standaard

  31.00
  Toevoegen aan winkelwagen

© SB Designs Creations