Privacy- & Cookieverklaring

Deze privacy- & cookieverklaring is van SB Designs Creations (handelsnaam van SB Designs) en is van toepassing op deze website.

☽ Gegevens die SB Designs Creations verzamelt ☾
SB Designs Creations heeft persoonsgegevens nodig, o.a. wanneer je een bestelling in de webshop plaatst. de volgende persoonsgegevens kunnen mogelijk worden verwerkt:

  • Je bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Je voor- en achternaam / gegevens van de opgegeven contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens als e-mail en telefoonnummer
  • IP-adres

☽ Waarom SB Designs Creations deze gegevens nodig heeft ☾
Deze gegevens zijn nodig om bestellingen te kunnen verwerken, je op de hoogte te kunnen houden van de status van je bestelling en/of om je een reactie te kunnen geven (bij het invullen van het contactformulier).

☽ Grondslagen van gegevensverwerking ☾
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. SB Designs Creations verwerkt en bewaart persoonsgegevens op basis van de grondslagen ‘uitvoering van de overeenkomst’ en ‘wettelijke verplichting’. Voor eventuele marketingactiviteiten geldt de grondslag ‘toestemming’, SB Designs Creations zal nooit zomaar gegevens gebruiken voor andere doeleinden zonder daar uitdrukkelijke toestemming voor te hebben.

☽ Hoelang SB Designs Creations deze gegevens bewaart ☾
De gegevens worden niet langer bewaard dat strikt noodzakelijk. Wanneer er na een contactmoment geen bestelling of opdracht volgt, worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Na het afronden van een bestelling of opdracht, worden je persoonsgegevens niet langer dan 6 maanden bewaard. Alleen de gegevens die nodig zijn voor Belastingaangifte (grondslag wettelijke verplichting), worden 7 jaar bewaard.

☽ Delen met anderen ☾
Persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst/bestelling, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Partijen waarmee je gegevens worden gedeeld (indien van toepassing):

Etsy  – (Alleen wanneer je je bestelling plaats in de Etsy Shop, in plaats van deze webshop) Ik deel gegevens met Etsy waar nodig om je mijn diensten te kunnen verlenen en om mijn verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy’s Verkoperbeleid en Gebruiksvoorwaarden na te komen. Dit is alleen van toepassing wanneer je een bestelling plaatst via mijn Etsy webshop, niet wanneer je rechtstreeks in deze webshop bij mij een bestelling plaatst.

Leveranciers – Voor sommige producten en diensten werk ik samen met andere bedrijven. In sommige gevallen is het daarbij nodig om persoonsgegevens met deze dienstverleners te delen. Ik doe dit alleen, als het echt noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst.

Belastingdienst – Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen met De Belastingdienst. Zij kunnen een verzoek tot inzage doen in mijn administratie, waarbij ik wettelijk verplicht ben om daar gehoor aan te geven.

Vervoerbedrijf – Om bestellingen te bezorgen, maar ik gebruik van vervoersbedrijven, zowel PostNL als DHL. Hierbij is het noodzakelijk om je naam en adresgegevens met deze partijen te delen. Zowel PostNL als DHL zullen de gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, anders dan de bestelling bij je te bezorgen.

☽ Jouw rechten ☾
Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Ik beschrijf die rechten hieronder:

Inzicht – Je hebt het recht je persoonsgegevens die ik van je heb opgeslagen, in te zien. Dit kun je doen door een bericht naar me te sturen.

Wijzigen, beperken of verwijderen – Je hebt mogelijk het recht om je persoonsgegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen andere grondslagen van toepassing zijn (zoals bewaren voor wettelijke verplichtingen), zal ik je persoonsgegevens op verzoek doorgaans verwijderen.

Bezwaar – je kunt bezwaar maken tegen mijn verwerking en opslag van (delen van) je gegevens. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik op basis van een grondslag wordt verplicht je gegevens toch te bewaren (bijvoorbeeld voor wettelijke verplichtingen).

Klachten – Als je in de EU woont en je vind dat ik onjuist met je persoonsgegevens omga, heb je het recht een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Alle verzoeken omtrent inzien, wijzigen, beperken, verwijderen of bezwaar maken van je persoonsgegevens worden maximaal binnen 4 weken beantwoord.

☽ Beveiliging ☾
Ik heb passende maatregelen genomen om zorg te dragen voor je persoonlijke gegevens. Zo maak ik altijd gebruik van sterke wachtwoorden voor al mijn accounts en vernieuw ik de wachtwoorden regelmatig. Verder is de werkcomputer voorzien van de nodige beveiliging & toegangscode en wordt alle software altijd bijgewerkt, dit alles om ongeoorloofde toegang en datalekken te voorkomen.

☽ Mijn bedrijfsgegevens ☾
Deze privacyverklaring is van SB Designs Creations, ook handelend onder de naam SB Designs. Ik, Susanne Bot-Boer ben de eigenaresse van dit bedrijf en ook de bewaarder van je persoonsgegevens. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het handelsnummer 62049046.

Voor vragen en/of opmerking kun je altijd contact met me opnemen via het mailadres info@sbdesigns.nl. Je kunt me ook telefonisch bereiken via het telefoonnummer 06-18372533.