Privacy- & Cookieverklaring

☽ Gegevens die ik verzamel ☾
Wanneer je een bestelling plaatst in mijn Etsy shop, ontvang ik je naw-gegevens. Wanneer de bestelling een cadeau is en naar een ander adres moet, ontvang ik de naw-gegevens van die persoon.

Wanneer je mijn shop of een listing op je account aan favorieten toevoeg, is dat in mijn statistieken zichtbaar. Eveneens wordt het klikgedrag van bezoekers in mijn Etsy shop opgeslagen in de statistieken. Ook de presentatie van mijn advertenties is in mijn statistieken zichtbaar. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet terug te leiden naar individuele personen.

☽ Waarom ik deze gegevens nodig heb ☾
Deze gegevens zijn nodig zodat ik je bestelling kan verwerken en naar je toe kan sturen, ik je op de hoogte kan houden van je bestelling en eventueel kan overleggen over je bestelling of opdracht.

☽ Grondslagen van gegevensverwerking ☾
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Ik verwerk en bewaar persoonsgegevens op basis van de grondslagen ‘uitvoering van de overeenkomst’ en ‘wettelijke verplichting’. Voor eventuele marketingactiviteiten geldt de grondslag ‘toestemming’, Ik zal nooit zomaar gegevens gebruiken voor andere doeleinden zonder daar uitdrukkelijke toestemming voor te hebben.

☽ Hoelang ik deze gegevens bewaar ☾
Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wanneer er na een contactmoment geen bestelling of opdracht volgt, worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Na het afronden van een bestelling of opdracht, worden je persoonsgegevens niet langer dan 6 maanden bewaard. Alleen de gegevens die nodig zijn voor Belastingaangifte (grondslag wettelijke verplichting), worden 7 jaar bewaard.

☽ Delen met anderen ☾
Ik verstrek je gegevens niet zomaar aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst/bestelling, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Partijen waarmee je gegevens worden gedeeld (indien van toepassing):

Etsy – Ik deel gegevens met Etsy waar nodig om je mijn diensten te kunnen verlenen en om mijn verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy’s Verkoperbeleid en Gebruiksvoorwaarden na te komen. Dit is alleen van toepassing wanneer je een bestelling plaatst via mijn Etsy webshop, niet wanneer je rechtstreeks in deze webshop bij mij een bestelling plaatst.

Dienstverleners – Voor sommige producten en diensten werk ik samen met andere bedrijven. In sommige gevallen is het daarbij nodig om persoonsgegevens met deze dienstverleners te delen. Ik doe dit alleen, als het echt noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst.

Belastingdienst – Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen met De Belastingdienst. Zij kunnen een verzoek tot inzage doen in mijn administratie, waarbij ik wettelijk verplicht ben om daar gehoor aan te geven.

Vervoerbedrijf – Om bestellingen te bezorgen, maar ik gebruik van vervoersbedrijven, zowel PostNL als DHL. Hierbij is het noodzakelijk om je naam en adresgegevens met deze partijen te delen. Zowel PostNL als DHL zullen de gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, anders dan de bestelling bij je te bezorgen.

☽ Jouw rechten ☾
Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Ik beschrijf die rechten hieronder:

Inzicht – Je hebt het recht je persoonsgegevens die ik van je heb opgeslagen, in te zien. Dit kun je doen door een bericht naar me te sturen.

Wijzigen, beperken of verwijderen – Je hebt mogelijk het recht om je persoonsgegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen andere grondslagen van toepassing zijn (zoals bewaren voor wettelijke verplichtingen), zal ik je persoonsgegevens op verzoek doorgaans verwijderen.

Bezwaar – je kunt bezwaar maken tegen mijn verwerking en opslag van (delen van) je gegevens. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik op basis van een grondslag wordt verplicht je gegevens toch te bewaren (bijvoorbeeld voor wettelijke verplichtingen).

Klachten – Als je in de EU woont en je vind dat ik onjuist met je persoonsgegevens omga, heb je het recht een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Alle verzoeken omtrent inzien, wijzigen, beperken, verwijderen of bezwaar maken van je persoonsgegevens worden maximaal binnen 4 weken beantwoord.

☽ Beveiliging ☾
Ik heb passende maatregelen genomen om zorg te dragen voor je persoonlijke gegevens. Zo maak ik altijd gebruik van sterke wachtwoorden voor al mijn accounts en vernieuw ik de wachtwoorden regelmatig. Verder is de werkcomputer voorzien van de nodige beveiliging & toegangscode en wordt alle software altijd bijgewerkt, dit alles om ongeoorloofde toegang en datalekken te voorkomen.

☽ Mijn bedrijfsgegevens ☾
Deze privacyverklaring is van SB Designs Creations, ook handelend onder de naam SB Designs. Ik, Susanne Bot-Boer ben de eigenaresse van dit bedrijf en ook de bewaarder van je persoonsgegevens. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het handelsnummer 62049046.

Voor vragen en/of opmerking kun je altijd contact met me opnemen via het mailadres info@sbdesigns.nl. Je kunt me ook telefonisch bereiken via het telefoonnummer 06-18372533.